Integratie uitdagingen in de logistieke sector

Onderstaand veel voorkomende uitdagingen die we tegenkomen in de logistieke sector met daarbij de Dovetail oplossing hiervoor. Uiteraard kan Dovetail ook voor andere integraties worden ingezet, onze consultant kijkt graag eens mee voor een vrijblijvende quickscan.

Uitdaging Standaard processen
We verwerken onze transportopdrachten (die in een extern systeem staan) nu handmatig. Dovetail haalt de zendingen automatisch op uit een extern Shipment ordersysteem. Alle benodigde informatie wordt in het juiste formaat en in het juiste systeem ingelezen en daar verder verwerkt.
Goederen blijven te lang bij de douane staan omdat documenten blijken te ontbreken. Dovetail haalt automatisch douanedocumenten op en verwerkt deze, waar nodig, in de zowel de in- als de verkooporder.
EDIFACT-berichten van klanten en transporteurs worden niet geautomatiseerd verwerkt. Dovetail haalt bericht op van EDI provider en stuurt deze automatisch in het juiste formaat door naar het systeem.
Per e-mail ontvangen crossdock-informatie moet handmatig in TMS (Transport Management System) worden verwerkt. Dovetail leest de gewenste mailbox uit, haalt eventuele attachments op en past voor het type attachment de juiste verwerking toe.
Excel-documenten met informatie over de zendingen worden handmatig overgenomen in het TMS. Vooraf gedefinieerde velden worden uitgelezen en de bijbehorende data wordt in  de juiste velden in het TMS ingelezen.
Communicatie met transporteurs vindt plaats via papieren documenten en email. Data in vooraf afgesproken formaat en methode wordt vanaf het eigen systeem direct uitgewisseld met het systeem van de transporteurs.
Uitwisselen van acknowledge-berichten met transporteurs is niet mogelijk. Na ontvangst van de gegevens stuurt Dovetail automatisch een bevestiging naar het systeem van de transporteur.
Ons eigen ERP systeem kan enkel data ontvangen in de eigen standaard programmeertaal. Via Dovetail kan ieder aangeleverd bestand van welk formaat dan ook getransformeerd worden naar het gevraagde formaat.
Er moet meer duidelijkheid komen nadat de goederen zijn verstuurd

  • Er is een gebrek aan traceerbaarheid van transporten en goederen
  • De service performance moet gemonitord kunnen worden
  • Er dient data verzameld te worden van vervoerders: Via een web platform, via EDI, via een mobile app
  • Er dient een “feedback loop” naar Customer Service gecreëerd te worden
  • Klanten moeten in staat worden gesteld om de status van een zending zelf op te zoeken
Dovetail kan webservices beschikbaar stellen die gekoppeld zijn aan eigen systemen en systemen van derden, waardoor klanten en leveranciers in staat zijn om zelf de informatie die zij mogen inzien te raadplegen.
Er moet een waarschuwingssysteem komen wanneer er vertraging of onregelmatigheden zijn. Er is real time informatie nodig, inclusief geplande levertijden en routes. Dovetail kan periodiek informatie uitvragen uit het systeem van de transporteur om zo pro-actief de klanten te informeren.
Zendingen moeten gecombineerd kunnen worden om de belading te optimaliseren, hiervoor is informatie nodig van diverse vrachtaanbiedingssystemen. Uit de systemen van de vrachtaanbieders haalt Dovetail de zendingen op die aan vooraf gestelde voorwaarden voldoen en plaatst deze op de gewenste plaats in het systeem.
De meest actuele informatie over milieuzones, venstertijden, beschikbare laad- en losplaatsen, etc. moet beschikbaar zijn. Om er ook zeker van te zijn dat de last mile probleemloos kan verlopen haalt Dovetail deze informatie op uit GIS (Gemeentelijke Informatie Systemen) en verwerkt ze deze informatie in het eigen systeem.
De routes en stops moeten met wegbeheerders gedeeld kunnen worden, zodat zij hierop kunnen inspelen met behulp van intelligente verkeersregelinstallaties. Ook moet er data gedeeld kunnen worden met wegbeheerders die nu nog niet gedeeld wordt. Denk bijvoorbeeld  aan informatie over actuele wegwerkzaamheden, evenementen, venstertijden, laad- en losplaatsen, milieuzones en – vanuit oogpunt van leefbaarheid – gewenste en minder gewenste routes. Door het aansluiten van API’s van wegbeheerders kan de informatie over routes en stops eenvoudig gedeeld worden.
Er moet data aangeleverd kunnen worden aan de partij verderop in de keten die verantwoordelijk is voor de stadsdistributie, zodat zijn in staat zijn om hun planningsproces te optimaliseren en hier terugkoppeling over ontvangen. Het eigen systeem verzamelt alle informatie vanuit onder andere de GIS systemen en filtert welke data er per partij nodig is en levert deze automatisch in hun systeem aan. De gegevens die deze partij terugkoppelt in hun systeem wordt automatisch ingeladen in het eigen systeem.
De informatie over wanneer welke vervoerder op welk filiaal of depot verwacht wordt moet beschikbaar zijn. In het centrale systeem wordt alle informatie van de verschillende partijen op 1 plek weergegeven zodat in 1 overzicht duidelijk is wie er hoe laat welk filiaal staat. Dovetail fungeert als centrale schil om het eigen systeem om alle interactie met de buitenwereld in te richten.