Integratie uitdagingen in de retailsector

Onderstaand veel voorkomende uitdagingen die we tegenkomen in de retailsector met daarbij de Dovetail oplossing hiervoor. Uiteraard kan Dovetail ook voor andere integraties worden ingezet, onze consultant kijkt graag eens mee voor een vrijblijvende quickscan.

Uitdaging Standaard processen
Webshoporders komen niet  in ERP. Order wordt door Dovetail afgevangen of actief opgehaald uit de webshop, getransformeerd en aangeboden aan het ERP-systeem.
Artikelgegevens uit ERP of PIM worden handmatig ingegeven in webshop. Bestanden met artikelgegevens worden opgehaald, getransformeerd en in het juiste formaat aan de webshop aangeboden.
Verzendinformatie van een bestelling komt niet automatisch bij klant. Dovetail haalt verzendinformatie op bij de transporteur en stuurt het naar het WMS en naar de webshop en mailt de informatie met verzendlink naar de klant.
Voorraad- en beschikbaarheidsinformatie is niet real time beschikbaar op webshop. Dovetail haalt voorraadgegevens uit het WMS en eventueel bij de leverancier op (dropshipment) en toont deze op de webshop.
Prijzen op webshop moeten handmatig aangepast worden. Uit de verschillende systemen waarin zich actuele prijzen bevinden haalt Dovetail de informatie op, transformeert deze en biedt het aan aan de webshop.
Artikelstambestand moet aangevuld worden met gegevens leveranciers of contentproviders in ERP of MDM. De te verrijken producten worden opgevraagd in de applicatie waar de productiedata wordt beheerd. Vervolgens wordt dit in de juiste vorm aangeboden aan de contentprovider en worden de relevante gegevens opgehaald. Daarna vindt transformatie plaats en wordt verrijkte productdata (ook afbeeldingen, video’s etc.) aan de betreffende applicatie aangeboden.
Orderretourinformatie moet in meerdere systemen worden verwerkt. De informatie van de klant ontvangen retourzending wordt in het ERP-systeem ingevoerd. Dovetail vraagt de informatie periodiek uit, transformeert de data en biedt deze aan aan het WMS en de webshop.
Orders naar leveranciers worden per mail/fax handmatig gestuurd. Inkooporder uit het ERP wordt afgevangen, getransformeerd en in het voor de betreffende leverancier in het juiste formaat verstuurd. Eventueel via een EDI-provider.
Backorderinformatie moet handmatig opgevolgd worden. De leverancier stuurt e-mail met melding over de te verwachten levertijden van een inkooporder. Deze wordt door Dovetail afgevangen en getransformeerd naar een voor het ERP-systeem bestemde lay-out.
Loyalty- en klantkaart en klantprofiel staan in verschillende systemen en moeten handmatig geupdate worden. Dovetail wordt op de hoogte gebracht van een wijziging in een van de systemen, transformeert deze data en biedt het aan aan de overige systemen waarin de klant- en klantkaartgegevens en het klantprofiel worden bewaard.
Webshoporderannulering wordt niet automatisch verwerkt in ERP. De klant annuleert een order op de webshop, Dovetail verwerkt deze data en zet deze door naar het ERP-pakket. Indien nodig kan er ook geautomatiseerd een melding gedaan worden naar het systeem van de leverancier.
Er is geen geautomatiseerde marktplaats koppeling. Alle benodigde informatie, zoals omschrijving, GS1-code, voorraad, prijs, afbeelding etc. wordt via Dovetail automatisch real time gestuurd naar de gekozen marktplaats (Bol.com, Amazon, etc.) of naar een marktplaatsconnector zoals Channel Engine. Wanneer er producten verkocht worden via een marktplaats wordt ook deze informatie (gegevens klant, betaalinformatie etc.) weer automatisch verwerkt in het ERP en WMS.
Er is geen geautomatiseerde koppeling van promoties en acties van ERP of PIM naar webshop of POS (point of sale). Promotieacties die centraal worden beheerd, triggeren na een wijziging Dovetail die vervolgens de data transformeert en in het juiste formaat en op de juiste wijze aan de webshop en het ERP aanbiedt.
Relevante bijbehorende informatie wordt niet toegevoegd aan een inkomende klacht in CRM. Relevante klant- en ordergegevens worden door Dovetail toegevoegd aan de klacht in het CRM om deze compleet te krijgen en het makkelijker te maken voor Customer Service om deze op te volgen.
Niet alle systemen zijn gekoppeld aan het datawarehouse. Informatie uit diverse applicaties en bestanden worden met een SQL-connectie naar het datawarehouse weggeschreven.