Integratie uitdagingen in de verzekeringsbranche

Hieronder een aantal situaties waarbij een integratie tussen het backendsysteem van een verzekeringsmaatschappij en andere applicaties dé oplossing is! Uiteraard kan Dovetail ook voor andere integraties worden ingezet, onze consultant kijkt graag eens mee voor een vrijblijvende quickscan.

Uitdaging
Er dient informatie uitgewisseld te worden met platformen als independer
We willen klanten met een gezonde levensstijl een op maat gemaakte verzekeringspolis bieden en nieuwe diensten ontwikkelen om aan de wensen van de klant te voldoen. Hiervoor willen we graag een koppeling maken met bijvoorbeeld de smartwatch van een klant.
Wanneer een klant een verzekering wil aanvragen willen we graag automatisch allerlei bronnen raadplegen, bijvoorbeeld informatie over de buurt, de kosten voor gemeentelijke belasting, etcetera. Op basis hiervan wordt de hoogte van de premie vastgesteld.
Net zoals bij een Smartwatch kan Internet of things ook ingezet worden bij bijvoorbeeld een rijgedragverzekering. Hierbij monitort de verzekeraar via een app het rijgedrag van een verzekerde. Rij je veilig, dan krijg je korting op je premie. Hiervoor is uitwisseling van verzekeringsgegevens nodig tussen het backoffice systeem en de app op de telefoon van de verzekerde.
Om te kijken of een klant in aanmerking komt voor korting of andere extra’s vanuit de werkgever, willen we graag een koppeling met het systeem van de werkgever
De uitwisseling van informatie tussen verzekeringsmaatschappijen in Europa is aan uitgebreide regelgeving onderworpen. Behalve uniforme regelgeving voor de landen van de Europese Unie bestaan er ook talloze nationale regels. We willen ons graag conformeren aan die regels, maar tegelijkertijd wel de noodzakelijke informatie kunnen raadplegen.
Het gebruik van externe databronnen of nieuwe databronnen kan veel informatie toevoegen aan het risicomodel dat de basis vormt voor het premiemodel. Er zijn heel veel openbare en betaalde bronnen beschikbaar die grote waarde hebben voor verzekeraars. Door deze bronnen te gebruiken, kan het risico veel beter en nauwkeuriger worden ingeschat en fraude sneller worden opgespoord. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voertuiggegevens, betaalsystemen, creditchecks en fraudechecks.
De verzekeringsapp die klanten op hun mobiel gebruiken dient realtime gekoppeld te zijn met het backofficesysteem.
Smart data is een opkomende trend, door gebruik te maken van gegevens die klanten invoeren, kan er automatisch een proces in werking worden gezet. Denk hierbij aan een aanbod op het moment dat een een kind van de verzekerde 18 wordt, of het automatisch laten versturen, door een 3e partij, van een attentie wanneer er een baby ingeschreven wordt.