Integratieuitdagingen in de wholesale sector

Onderstaand veel voorkomende uitdagingen die we tegenkomen in de wholesalesector met daarbij de Dovetail oplossing hiervoor. Uiteraard kan Dovetail ook voor andere integraties worden ingezet, onze consultant kijkt graag eens mee voor een vrijblijvende quickscan.

Uitdaging Standaard processen
Er is geen koppeling tussen ERP en e-commerce systeem, webshoporders komen niet automatisch in ERP Order afvangen of actief ophalen uit de webshop, transformeren en aanbieden aan ERP-systeem.
Artikelgegevens uit ERP en/of PIM moeten handmatig ingegeven worden of via importslagen in de webshop ingeladen worden Bestanden met artikelgegevens worden opgehaald uit (meerdere) systemen, getransformeerd en in het juiste formaat aan de webshop aangeboden.
Verzendinformatie zoals vervoerdersinformatie en track & trace wordt niet automatisch naar de webshop en klant gecommuniceerd Dovetail haalt benodigde verzendinformatie uit ERP, WMS en/of transporteur en stuurt dit naar de webshop en mailt de informatie met verzendlink naar de klant.
Voorraad- en beschikbaarheidsinformatie (ook beschikbaarheid in de tijd) uit ERP is niet real time beschikbaar in de webshop Dovetail haalt voorraadgegevens uit het ERP/WMS en eventueel bij de leverancier van de groothandel (voor een dropshipment) en toont deze real time op de webshop.
De meer complexe B2B- prijsmodellen vanuit het ERP zijn niet of onvoldoende beschikbaar in de webshop De webshop kan via Dovetail de actuele prijsinformatie en de prijsberekeningsmodellen in het ERP benaderen en biedt op basis van de samenstelling van de verkooporder de juiste verkoopprijzen in de webshop.
Artikelstambestand in het ERP en/of PIM moet voor online vindbaarheid en conversie verrijkt worden met aanvullende data van leveranciers en contentproviders, en vervolgens uitgewisseld worden met webshop en/of marktplaatsen Dovetail zorgt dat aanvullende artikeldata (kenmerken, indelingen, beelden, video, indelingen, zoektermen, etc.) van leveranciers en contentprovidors in het centrale beheersysteem beschikbaar komen en vervolgens kan de verrijkte artikeldata door Dovetail weer in de juiste vorm aangeboden worden aan webshop, marktplaatsen en afnemers.
Het retourproces en de -informatie vanuit de webshop is niet aangesloten aan het verwerkingsproces in het ERP Informatie m.b.t. retouraanvragen en -zendingen in de webshop worden uitgewisseld met het achterliggende ERP-systeem. Dovetail vraagt de informatie periodiek uit, transformeert de data en biedt deze aan aan het ERP.
Inkooporders naar leveranciers worden per mail/fax handmatig verstuurd Inkooporder uit het ERP wordt afgevangen, getransformeerd en in het voor de betreffende leverancier in het juiste formaat verstuurd. Eventueel via Inkooporder uit het ERP wordt afgevangen, getransformeerd en in het, voor de betreffende leverancier, juiste formaat verstuurd. Eventueel via een EDI-provider.
Inkooporder-, levertijd- bevestigingen en voorontvangsten in PDF moeten handmatig in het ERP verwerkt worden De leverancier stuurt PDF’s met levertijdbevestigingen of een voorontvangst. Deze wordt door Dovetail afgevangen en getransformeerd naar een voor het ERP-systeem bestemde lay-out, waarbij het ERP de informatie automatisch verwerkt inclusief de verdere verwerking naar bijvoorbeeld levertijdbevestigingen aan de verkoopzijde en voorbereidende werkzaamheden in het magazijn.
Verkooporders in PDF moeten handmatig in het ERP verwerkt worden Klanten sturen PDF verkooporder naar de verkoop mailbox. Deze wordt door Dovetail afgevangen en getransformeerd naar een voor het ERP-systeem bestemde lay-out, waarbij het ERP de informatie automatisch verwerkt naar een verkooporder, ook rekening houdend met zaken zoals openstaande verkoopofferte, verkoopcontracten, prijsafspraken, klantspecifieke artikelnummers en minimale (verpakte) aantallen, etc.
PDF-inkoopfacturen worden handmatige verwerkt in het ERP Leveranciers sturen PDF inkoop- of kostenfacturen. Deze wordt door Dovetail afgevangen en getransformeerd naar een voor het ERP-systeem bestemde lay-out, waarbij het ERP de informatie automatisch kan verwerken met ook de benodigde afstemming van inkoopfactuur naar order(regel)niveau.
Er is geen geautomatiseerde marktplaats koppeling Alle benodigde informatie, zoals omschrijving, GS1-code, voorraad, prijs, afbeelding etc. wordt via Dovetail automatisch real time gestuurd naar de gekozen marktplaats (Bol.com, Amazon, etc.) of naar een marktplaatsconnector zoals Channel Engine. Wanneer er producten verkocht worden via een marktplaats wordt ook deze informatie (gegevens klant, betaalinformatie etc.) weer automatisch verwerkt in het ERP en WMS.
Verzamelde betaalspecificaties van marktplaatsen zoals Bol.com moeten per regel verwerkt en gematched worden in het ERP De betaalspecificatie van de marktplaats (bijvoorbeeld bol.com) wordt door Dovetail afgevangen en getransformeerd naar een juist formaat zoals bijvoorbeeld CAMT-053. Hierna wordt deze automatisch ingelezen in het ERP en het programma telebankieren de betalingen kan afstemmen op order-/factuurniveau.