Wij geven aan dat veel van onze componenten al opinionated ingevuld zijn. Een hele mooie term, die veel mensen in eerste instantie wellicht niets zegt. We lichten dit graag even toe!

De letterlijke vertaling van opinionated is: eigenwijs/vooringenomen. En hoewel we niet pretenderen dat we nooit eigenwijs zijn, is dat niet exact wat we bedoelen.

Vanaf het begin

Om uit te leggen wat we wel bedoelen is het belangrijk om eerst te weten hoe een Dovetail flow wordt opgebouwd.

Nadat er een papermapping* is gemaakt van de gewenste situatie en alle gegevens zijn verzameld om toegang te verkrijgen tot de applicaties (zoals API keys, tokens, API documentatie, contactgegevens etc.) kunnen vervolgens integratieflows gebouwd worden.

Voor iedere flow wordt een begin- en eindpunt bepaald en wordt bepaald wat er met de data dient te gebeuren. Voor iedere handeling in de flow kan een component worden toegevoegd, bijvoorbeeld; 

  • Splitten van data, waarbij verschillende gedeelten van een bericht op een andere manier verwerkt moeten worden
  • Omzetten van data van het ene formaat naar het andere, zoals bijvoorbeeld CSV naar XML, XML naar JSON of EDIFACT naar XML
  • Aggregeren van data (informatie wordt verzameld en uitgedrukt in een beknopte vorm, voor doeleinden zoals statistisch analyseren)
  • Verrijken van data, bijvoorbeeld vanuit een ander systeem
  • Bepalen van regels, wat dient er te gebeuren met de data die binnenkomt
  • Koppelen met andere integratieflows, om zo nog sneller nieuwe integraties te bouwen
  • Filteren en routeren van berichten, niet ieder bericht dat binnenkomt dient dezelfde route te volgen

Wanneer er bepaald is welke begin- en eindpunten er zijn en wat er met de data moet gebeuren, kunnen er middels een drag- en drop componenten gekozen worden en een flow gemaakt worden.

Opties flow

Voor ieder component dienen er opties ingevuld te worden, heel specifieke informatie zoals de API key, maar ook veel informatie die voor iedereen gelijk is. Alle opties die deze vaste waarden hebben, hebben we niet zichtbaar voor de gebruikers gezet, en hoeven ook niet ingevuld te worden. We hebben ook verschillende opties gecombineerd en op een voor de gebruikers begrijpelijke wijze uitgelegd, zodat er minder handelingen nodig zijn. 

Hierdoor is het bouwen van integratieflows te realiseren door niet-ontwikkelaars. Enkel de klantspecifieke waardes hoeven nu nog ingevuld te worden. Dit kan prima gedaan worden door iemand met domeinkennis.

Het alvast invoeren van de standaardgegevens noemen wij “opinionated”, hiermee willen we aangeven dat we alvast veel standaardwaarden hebben ingevuld omdat we vooraf weten dat deze gegevens voor iedereen gelijk zijn.

Zelf vinden we dit niet eigenwijs, maar eigenlijk heel wijs…   

Voordelen gebruik Dovetail

Omdat Dovetail-flows gemaakt kunnen worden door domeinkenners, verlaagt het de drempel naar dataintegratie, die organisaties met een steeds grotere digitaliseringsbehoefte hebben, maar dit moeten realiseren met beperkte middelen en schaarste aan ontwikkelaars

Dovetail zorgt er ook voor dat de organisatie heel flexibel is en een korte time-to-market heeft voor een nieuwe integratie. Iedere integratiespecialist die al eens een Dovetail flow heeft gemaakt, kan heel snel een volgende flow bouwen. Door gebruik te maken van het Dovetail forum is het ook mogelijk om te leren van andere gebruikers. 

Er is ook veel informatie beschikbaar in de Dovetail Academy, die als handzaam naslagwerk kan dienen.

*Papermapping: Visueel overzicht op papier of PC, inclusief werkinstructies, datasets als referentie, tot en met geïdentificeerde inefficiënties of pijnpunten ter verbetering.

Contact

Neem contact met ons op!

We vertellen je graag meer over onze oplossing!

Contact