Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Dovetail.

PERSOONSGEGEVENS
Dovetail beheert en verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen; bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, op grond van de werkgever-werknemer-relatie, vanwege bedrijfsbelang, of op verzoek van de betrokkene. Dovetail verwerkt persoonsgegevens conform toepasselijke (inter)nationale wet– en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken met de personeelsvertegenwoordiging en het beleid van Dovetail.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Dovetail behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Dovetail voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Dovetail beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Dovetail gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Dovetail is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan Dovetail.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
Dovetail deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

GEGEVENSVERWERKING IN DE PRAKTIJK
Schriftelijke elektronische communicatie wordt opgeslagen zolang de ontvanger besluit om het bericht te bewaren. Verder is het mogelijk dat berichten gericht permanent worden bewaard. Ook moeten (federatieve) gebruikers van Instant Messaging ervan uitgaan dat conversaties, conference calls, gedeelde schermen of audio conversaties worden bewaard door Dovetail en/of haar medewerkers. Dovetail-medewerkers worden erop gewezen dat tijdens vertrouwelijke conversaties de identiteit (en legitieme aanwezigheid) van de deelnemers (al dan niet continu) wordt geverifieerd. Iedere deelnemer aan dit berichtenverkeer heeft het recht om registratie en/of opname te verbieden of de conversatie te verlaten.

EXTERNE DIENSTVERLENERS EN ANDERE SITES
Als u via een digitale dienst van Dovetail terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

BEZOEKERS WEBSITE DOVETAIL
Dovetail verwerkt persoonsgegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt. Dovetail verwerkt persoonsgegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten, betere afstemming van producten en diensten op gebruikersvoorkeuren en het versturen van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

COOKIES
Dovetail gebruikt tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dovetail gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
Dovetail zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Dovetail zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET
Dovetail is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door Dovetail zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Dovetail via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Dovetail B.V.
T.a.v. AVG
Marconilaan 8
6003 DD Weert
E-mail: info@Dovetail.nl

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Dovetail behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24/5/2018.

LAATSTE ARTIKELEN

REFERENTIES

Janshen-Hahnraths was op zoek naar een oplossing waarbij low-code en dus snelle integratie van belang zijn. De migratie van bestaande systemen en de integratie met andere systemen binnen het applicatielandschap dreef Janshen Hahnraths’ behoefte voor een Enterprise Service Bus (ESB).

Meer referentiecases

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Mis niets op het gebied van applicatie-integratie. Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang elke maand een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen.

Inschrijven nieuwsbrief