In onze nieuwste release hebben we weer enkele verbeteringen aangebracht. Informatie over onze releases, en nog veel meer, is ook altijd terug te vinden in de Dovetail Academy.

Verbeteringen

 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de flow versions in de flowdesigner:
  • Geïnstalleerde versies worden asynchroon opgehaald in plaats van synchroon.
  • Het tabblad Versies heeft nu een laadindicator voor het ophalen van de lijst met flow versions en voor het ophalen van de geïnstalleerde flow versions.
 • We hebben enkele verbeteringen aangebracht in de healthcheck rapporten:
  • De response status is nu altijd 200 OK.
  • Negeer enkele waarschuwingen in het ActiveMQ-rapport die niet belangrijk zijn.
  • Problemen in een rapport worden nu geretourneerd in een array in plaats van in een string.
 • We hebben een nieuwe geavanceerde optie toegevoegd aan de HTTP component waarmee het door Dovetail beheerde SSL-certificatenarchief kan worden ontkoppeld. In zeer zeldzame gevallen kan dit nodig zijn.

Onze nieuwe releases worden altijd in samenspraak met onze partners en klanten geïnstalleerd in de omgeving van de klant.