Terugblik

Deze tijd van het jaar leent zich bij uitstek om eens terug te kijken. 

Wanneer we terug gaan kijken naar 2020, zullen veel mensen niet blij worden. Er voor proberen te zorgen om niet besmet te raken, omgaan met ziekte en verlies in de nabije omgeving zijn zaken die nog steeds dagelijks spelen. Maar ook economisch en praktisch was 2020 een beroerd jaar, winkels en horeca moesten sluiten, scholen gingen dicht, veel mensen moesten thuis gaan werken. Deze zaken hadden enorm veel impact op ieders gemoedstoestand.

Ondanks alles werden mensen en bedrijven wel vindingrijker, reguliere winkeliers vonden een manier om een webshop te openen, restaurants gingen massaal over op take-away en bezorgen, thuisonderwijs werd ingericht, en nog veel meer digitale ideeën werden ontplooid.

Schoenmaker blijft bij je leest is in dit geval een spreekwoord dat niet past bij de tijd waarin we leven. Want ook de schoenmaker moest manieren verzinnen om zijn klanten te bereiken en ervoor te zorgen dat hij nog bestaansrecht had.

Het is mooi om te zien dat we in een tijd leven waarin dat kan, dat mensen zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties en dat de huidige techniek ook die mogelijkheden geeft.

Iedereen een IT’er?

Waren ondernemers het voor een aantal jaren geleden nog gewend om al hun IT uit te besteden, zijn ze nu vaak in staat heel veel zelf te kunnen doen. Zij zijn natuurlijk ook bij uitstek de mensen die weten wat ze met hun bedrijf willen, welke bedrijfsproblematiek er speelt en welke data ze waar nodig hebben.

Ook in grotere bedrijven met een eigen IT-afdeling zien we een soortgelijke verschuiving ontstaan. Waar voorheen alles op IT gebied ook bij die afdeling werd neergelegd, zien we nu dat werknemers, op redelijk eenvoudige wijze, zelf applicaties of apps kunnen bouwen met behulp van moderne no-code- en/of low-code-oplossingen. Inhoudelijk betrokken medewerkers hebben bij uitstek de kennis in hun domein, en kunnen de wensen van de afdeling het beste vertalen naar de applicatie die zij nodig hebben.

De verhouding tussen de hoeveelheid domeinkennis en de hoeveelheid ICT-kennis verandert: waar voorheen een ICT-expert zijn technische waarde wist uit te breiden met domeinkennis, is het tegenwoordig vaker andersom: we zien een domeinexpert die zijn waarde vergroot door middel van kennis van ICT-tools. De moderne datascientist is dus iemand die vanuit een bepaald domein zich op zeer toepassingsgerichte wijze bekwaamt in analyse- en dataminingtechnieken.

Wat zijn de voordelen?

Het grootste voordeel is de snelheidswinst. Er hoeft niet gewacht te worden tot de IT-afdeling tijd heeft om het probleem aan te pakken. Ook zullen er minder revisies hoeven plaats te vinden omdat het probleem opgepakt wordt door de mensen die er direct mee te maken hebben en veel kennis van hun eigen vakgebied hebben.

Het resultaat is vaak dat er originele inzichten ontstaan (er zijn immers meer mensen met verschillende achtergronden die kunnen meedenken over hoe het eindproduct eruit moet komen te zien) die de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van een applicatie ten goede komen.

Een ander voordeel is dat een eenmaal gebouwde oplossing ook eenvoudig te kopiëren en aan te passen is voor een andere uitdaging binnen de afdeling of bedrijf.

Een ander belangrijk voordeel is, dat de schaduw-IT verdwijnt. Dit is het gebruik van systemen, applicaties en technieken die niet goedgekeurd zijn door de IT-afdeling van een organisatie. Het gebruiken van schaduw-IT lijkt op het eerste gezicht onschuldig, maar kan in de praktijk leiden tot serieuze privacyproblemen of het verkwisten van resources. Ook ligt de kennis hiervan vaak bij 1 persoon, dus het gebruik ervan is een groot risico. Door gebruik te maken van een low- of no-codeplatform kun je het gebruik van IT-oplossingen vanaf de ontwikkelfase beter monitoren binnen een gecontroleerde omgeving, dit komt ten goede aan de enterprise architectuur.

Verdwijnt de IT-afdeling?

De IT-afdeling verdwijnt niet, maar krijgt een andere rol, een regiefunctie en verantwoordelijk voor het bewaken van de enterprise architectuur en het applicatielandschap. De IT-afdeling blijft sowieso in lead voor de keuze voor de platformen die gebruikt worden binnen de organisatie.

Maar de veranderende verwachtingen van de klant en de toenemende vraag vanuit de diverse afdelingen voor een oplossing voor hun probleem, zorgt echter voor meer werkdruk bij de IT-afdeling. In veel bedrijven is er al een een tekort aan IT-medewerkers, zo heeft de overgrote meerderheid (82%) van de Europese IT-managers momenteel (of naar verwachting binnen twee jaar) te kampen met een tekort aan IT’ers met de juiste kennis. Voor full-stack development zijn de cijfers nagenoeg hetzelfde: 83% heeft nu al te maken met een competentietekort of verwacht daar de komende twee jaar mee te maken te krijgen. 

Door meer en meer te werken met no-code- en/of low-code-oplossingen, kan de IT-afdeling ontlast worden en kan deze zich bezighouden met zaken die op grotere schaal impact hebben op het bedrijf. De IT-afdeling is op deze manier niet meer een afgezonderd eiland binnen een bedrijf, maar heeft een regiefunctie, ee partner en verlengstuk van de overige bedrijfsafdelingen.

Om er voor te zorgen dat de IT-afdeling deze rol kan kan uitoefenen is het van belang om te investeren in een API-strategie en betere systeemintegratie. Met de inzet van een API-strategie kan een bedrijf zich richten op zijn eigen kracht en middels partnerships extra diensten aanbieden.

Waar moet je op letten?

Ook met low- en no-code oplossingen is het nog steeds niet de bedoeling dat iedereen binnen de organisatie volledig op eigen houtje aan de slag gaat, er dient een enterprise architectuur te zijn.

Hiervoor worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent o.a.:

  • Versiebeheer
  • Privacygevoelige data (AVG)
  • Security
  • Audits

Door alles hierover goed te documenteren, testen en rapporteren bieden low- en no-code oplossingen veel kansen voor bedrijven.