In ons huidige schoolsysteem worden we op vrij jonge leeftijd al gedwongen een keuze te maken in een bepaalde richting. Deze keuze beïnvloedt meestal onze verdere carriere. 

Soms kom je er echter pas op latere leeftijd achter dat je meer interesse hebt in een ander vakgebied. Of het vakgebied waar je interesse blijkt te liggen, bestond gewoonweg nog niet ten tijde van je opleiding.

Zeker in de ICT merken we dat laatste. Er komen continu nieuwe technologieën en mogelijkheden. 

Bijblijven nieuwe ontwikkelingen

Cursussen en opleidingen  volgen is één manier om bij te blijven met de nieuwste technologie. Vaak zien we echter dat mensen zichzelf gaan verdiepen in de materie, bijvoorbeeld via (online) naslagwerken, forums, artikelen, tutorials en youtube filmpjes.

Omdat deze kennis vaak direct kan worden toegepast bij het werk blijft de kennis veel beter hangen dan wanneer het alleen theorie is. Onderzoeken, verkennen en doen blijkt toch de beste manier te zijn om kennis te vergaren.

We noemen dit ook Action Learning: een leermethode die rond 1950 ontwikkeld is door Reg Evans. Action Learning houdt in dat deelnemers een probleem definiëren en bespreken, acties formuleren die genomen moeten worden, deze toepassen in de praktijk en vervolgens de genomen stappen evalueren. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn dus inherent aan Action Learning. Action learning is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’.

Iemand die niet studeert om tentamens of  examens te halen, maar enkel studeert om kennis op te doen voor eigen gewin, noemen we een autodidact.

Nieuwe materie

Maar niet alleen het verder ontwikkelen op het eigen vakgebied kan middels zelfstudie tot stand komen. Ook het aanleren van volledig nieuwe vaardigheden is een mogelijkheid.

Vaak komt dit voort uit persoonlijke interesse of door het oplopen tegen beperkingen binnen de organisatie. Omdat er geen voorkennis is van het vakgebied zal een medewerker de problematiek van meerdere kanten bekijken en komen met alternatieve oplossingen. Hij/zij blijft niet hangen in een standaard zienswijze.

Om te komen tot een oplossing zal deze persoon zelf gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en deze zelf gaan toepassen.

Voorbeeld:

Een kleine retailorganisatie is flink aan het groeien, hierdoor komt er extra werk om de hoek kijken dat niet direct te maken heeft met de core business. Er worden daarom nieuwe medewerkers aangenomen en taken herverdeeld. Relatiemanagement lag voorheen bij de sales director, maar wordt nu onderdeel van een nieuw op te zetten afdeling. De gegevens van de bestaande klanten stonden enkel in het financiële pakket. Om beter met alle gegevens om te kunnen gaan en de klanten beter van dienst te kunnen zijn zal er een nieuw (CRM- of marketingautomation-) systeem moeten worden aangeschaft. De verantwoordelijke medewerker verdiept zich in alle pakketten die er op de markt zijn en besluit tot aankoop van het systeem dat het beste bij de organisatie past. Dit systeem moet nog volledig ingericht worden, via online documentatie en tutorials maakt de medewerker zich het systeem volledig eigen. Ook traint hij de rest van de organisatie in het gebruik van het systeem.   

Voordeel autodidactische kennis

Het grote voordeel van autodidactische kennis is, dat het kennis is die is opgedaan uit interesse. De personen die volledig uit zichzelf leren, doen dat omdat ze ergens bij betrokken zijn en plezier halen uit de zelfstudie. Ze zijn oprecht gemotiveerd om zich te blijven ontwikkelen, ook wel intrinsieke motivatie genoemd.

Verder zijn het personen die innovatief en creatief zijn, zelfstandig kunnen werken en probleemoplossend denken.  

Het wiel uitvinden?

Het is ook voor autodidacten niet nodig om alle wielen opnieuw uit te vinden. Gelukkig zijn er steeds meer tools die ondersteuning bieden. E-learning  is daar een goed voorbeeld van. 

Er is ook steeds meer informatie online beschikbaar, complete online cursussen met toetsmateriaal, waarbij je veel zelf kunt beslissen; je instapniveau, je leercurve, je tempo etc. Uiteraard zijn er betaalde cursussen, maar er kan ook veel geleerd worden door gratis online cursussen te volgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bekende Google Analytics Academy of Udemy.

Verder is er veel documentatie beschikbaar van diverse tools en frameworks, die gebruikt kan worden om de systemen te leren kennen.

Ook hoeft in veel gevallen niet alles van scratch af aan te worden aangeleerd, was het vroeger nog een vereiste om te kunnen programmeren om veranderingen in systemen te kunnen bewerkstelligen, met de huidige low-code en no-code oplossingen is dit niet meer nodig. Bij veel systemen is domeinkennis veel belangrijker dan programmeerkennis.

Zoals uit onderstaande quote van Laszlo Back van Google al duidelijk wordt, zien ook steeds meer werkgevers de waarde in van medewerkers die zich geheel zelfstandig materie eigen hebben gemaakt.

“What’s interesting is the proportion of people without any college education at Google has increased over time as well. So we have teams where you have 14 percent of the team made up of people who’ve never gone to college.”

Laszlo Bock, voormalig Senior Vice President of People Operations bij Google

Dovetail Academy

Ook de Dovetail oplossing is een low-code systeem gebaseerd op het principe van leren door doen. Het is op diverse manieren mogelijk om zelf je weg te vinden in het systeem en zelfstandig aan de slag te gaan met het maken van integratieflows. Alle informatie die je nodig hebt om te kunnen starten is ondergebracht in de Dovetail Academy;

  • Pages: Basis uitleg over de Flow Manager en de Flow Designer
  • Components: Uitgebreide informatie over de diverse componenten
  • Guides: Best practices en voorbeelden over verschillende onderwerpen die helpen bij het ontwerpen van betere flows in Dovetail
  • Versions: Uitgebreide informatie met de aanpassingen per versie
  • Training: Diverse beginners & gevorderden cursussen om hands-on aan de slag te gaan met Dovetail in een eigen testomgeving
  • Forum: Te gebruiken als naslagwerk en vraagbaak om te sparren met andere Dovetail gebruikers
  • Tutorial video’s & webinars: Diverse korte video’s om verschillende elementen van Dovetail te leren en alle opgenomen webinars.